2005-02-18

Den öppna spisen

Igår hade vi en firma hos oss som kollade in vår öppna spis.
Det var Anna som var hemma så några detaljer om vad som sades kan jag tyvärr inte leverera. Men så mycket vet jag att vi nu kommer få ett förslag och offert som gäller insättande av en kassett.

Efter det kan vi börja agera. Det som jag trodde skulle vara klart till jul, kanske nu blir klart till midsommar? (;-)

2005-02-17

Resultat av radonmätningen

Jag skriver såsom det står på rapporten:

******************
Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Statens strålskyddsinstitut 1994-09-20.
Detektorerna exponerade under tiden 2004-10-28 -- 2005-01-31.
De ankom till Gammadata och förbehandlades 2005-02-01. De mättes 2005-02-03.

Uppmätta radongashalter:
Vardagsrum 420 +/- 50
Gillestuga 410 +/-50

Provningsresultat:
Årsmedelsvärde 410 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter)

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m3 (avser årsmedelsvärdet). Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelsvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

******************
Det är nästan identiskt resultat som korttidsmätningen visade, ja det är till och med lite bättre. Men nu har ju gränsvärdet för människors hälsa sänkts från 400 till 200 Bq/m3, vilket betyder att vi måste göra någonting för att försöka få ner värdet ytterligare.

Jag kommer att ta kontakt med samma kille som hjälpte oss i september. Han har bland annat föreslagit luftspalter i alla fönster. Nu kan jag söka bidrag för detta eftersom vi nu gjort en långtidsmätning.

2005-02-09

Ansökan om ROT-avdrag

Idag har jag till Skatteverket lämnat in en ansökan om skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT-avdrag).

Det gäller den stora radonsanering som genomfördes under september 2004 och som kostade oss över 30 000 kronor. Om man läser om vilka som är behöriga att söka så kan det finnas en möjlighet att få tillbaka en tredjedel av kostnaden. Det vore väldigt välkommet för oss, dock utbetalas inte pengarna förrän i slutet av 2005.

2005-02-07

Tändsticka i maskinen

Vår lilla italienare har krånglat en tid. Den har inte velat tömma ur vattnet och skölja såsom han skall. Så idag kom en expert hit och givetvis så var det inte något fabrikationsfel. Han hittade en tändsticka någonstans i de bakre regionerna. Detta innebär att kostnaden inte går på garantin, utan vi kommer att få betala detta själva. *suck*

Jag misstänker att lilla E kan vara inblandad i detta, men det kan också vara så att det varit en tändsticka i ett glas som någon ställt in utan att tänka sig för. Ja, det spelar ingen roll eftersom vi kommer att få betala oavsett. Vi som har så mycket pengar just nu och inte vet vart vi skall göra av alla sedelbuntarna. *suck igen*