2006-09-26

Solrosorna (slutrapport)


Nej, det blir inte bättre än så här. De orkar inte riktigt hela vägen, men en liten blomma har det dock kommit på den vänstra. Den vill dock inte slå ut helt och det måste ju bero på bristen av sol?

Detta var slutrapporten från solrosorna och deras förehavanden i projektet.

2006-09-20

Solrosorna (en månad senare)Nu har det gått över en månad och så här ser solrosorna ut idag. De har växt en del på höjden och den till höger börjar få blomma. Men den till vänster kommer nog inte att hinna "slå ut" innan nattkylan tar livet av den. Vi hade 3+ i natt...

När det gäller badrummet och dess ångest så har vi ingenting gjort där. Vi saknar just nu ekonomi för att våga dra igång. Kanske kan lösningen bli att vi lånar lite till på huset, jag tror att man kan göra så?