2006-09-26

Solrosorna (slutrapport)


Nej, det blir inte bättre än så här. De orkar inte riktigt hela vägen, men en liten blomma har det dock kommit på den vänstra. Den vill dock inte slå ut helt och det måste ju bero på bristen av sol?

Detta var slutrapporten från solrosorna och deras förehavanden i projektet.

Inga kommentarer: