2005-02-09

Ansökan om ROT-avdrag

Idag har jag till Skatteverket lämnat in en ansökan om skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT-avdrag).

Det gäller den stora radonsanering som genomfördes under september 2004 och som kostade oss över 30 000 kronor. Om man läser om vilka som är behöriga att söka så kan det finnas en möjlighet att få tillbaka en tredjedel av kostnaden. Det vore väldigt välkommet för oss, dock utbetalas inte pengarna förrän i slutet av 2005.

Inga kommentarer: