2004-08-05

Projekt 47:73

Huset är vårt och en ny era börjar.

Våra vedermödor, våra lyckliga och jobbiga stunder berättar vi om här, rikligt dekorerat med bilder och spontana ord.

Välkommen!

Inga kommentarer: